48-100, Głubczyce, Rynek 1
+48(77)4850193
sekretariat@muzeum-glubczyce.pl

Dział Archeologii

Dział Archeologii

Elementy do gry

Numery katalogowe: MG/A/1, MG/A/17, MG/A/67

Fragment pionka i 2 kostki do gry z Głubczyc (forma średniowiecznej sześciennej kostki przypomina te współczesne).

Groty bełtów

Numery katalogowe: MG/A/2, MG/A/3, MG/A/4

Żelazna groty od kuszy, które zostały znalezione w Głubczycach.

Denar republikański

Nr katalogowy: MG/A/16

Denar C. Porciusa Catona, wybity w Rzymie w 123 r. przed Chr. (RRC 274/1)

Awers: głowa Romy w hełmie, zwrócona w prawo, za nią nominał X.

Rewers: Wiktoria powożąca bigą w prawo, poniżej napis C CAT[O], w odcinku ROMA

Miejsce znalezienia: Nowa Wieś Głubczycka

Gliniane i kamienne kulki

Nr katalogowy: MG/A/105

Znalezione przy murze obronnym miasta. O ich przeznaczeniu wiemy niewiele. Literatura fachowa często klasyfikuje je jako kulki do gry. Biorąc jednak pod uwagę liczbę odkrytych w Głubczycach egzemplarzy oraz bezpośrednie sąsiedztwo stawów okalających miasto w średniowieczu mogły być używane jako pociski do procy w trakcie polowania na drobne dzikie ptactwo.

Rekonstrukcja patelni w otoczeniu fragmentów naczynia

Nr katalogowy: MG/A/106

Elementy znalezione w dużych ilościach w trakcie badań na terenie Głubczyc. Naczynie było bardzo popularne na tym terenie od czasów średniowiecza.

Skip to content