48-100, Głubczyce, Rynek 1
+48(77)4850193
sekretariat@muzeum-glubczyce.pl

Ceny biletów

Cennik

dotyczy wejścia do muzeum i na taras widokowy

obowiązuje od 02.06.2020 r. do odwołania

  1. Ceny biletów wstępu do muzeum i na taras:

– normalny 5 zł

– ulgowy 3 zł

– posiadacz Karty Dużej Rodziny 3 zł

– dzieci do lat 7 wstęp wolny do muzeum

  1. Opłaty za przewodnika i lekcje muzealne

– zwiedzanie z przewodnikiem (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) 20 zł – (grupa do 30 osób – podział na grupy mniejsze ustalane indywidualnie)

– lekcja muzealna (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) 30 zł (grupa do 30 osób) – podział na grupy mniejsze ustalane indywidualnie)

  1. Środa jest dniem bezpłatnym

(nie dotyczy wystaw czasowych oddzielnie płatnych i tarasu wieży widokowej).

  1. Ostatnie wejście na taras widokowy lub do muzeum odbywa się najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem placówki dla zwiedzających.

  2. Nie prowadzimy sprzedaży on-line

Bilet ulgowy przysługuje:

Młodzieży uczącej się, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowawcom placówek oświatowo – wychowawczych, zakładów poprawczych, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz Kultury”.
Osoby, którym przysługuje bilet ulgowy, zobowiązane są do okazania stosownych dokumentów
.

Zwiedzanie z przewodnikiem oraz lekcje muzealne

odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu z dyrektorem muzeum. W dniu wolnym od opłat za wstęp na ekspozycję pobierana jest jedynie opłata za przeprowadzenie lekcji muzealnej i oprowadzanie z przewodnikiem.

Korzystanie ze zbiorów muzeum:

  1. dla celów naukowych jest nieodpłatne, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody dyrekcji;
  2. dla celów komercyjnych jest odpłatne, cenę ustala się indywidualnie dla poszczególnych umów, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrekcji;
  3. wykonanie kserokopii dokumentu (jeżeli pochodzi on z okresu po 1945 r.) – 1 zł/stronę, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody dyrekcji.
Skip to content