48-100, Głubczyce, Rynek 1
+48(77)4850193
sekretariat@muzeum-glubczyce.pl

Działy

Działy muzeum

W Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej znajduje się pięć działów: historii, sztuki, archeologii, etnografii i dział edukacji.
Muzeum posiada bibliotekę podręczną z księgozbiorem merytorycznym.

Dział Etnografii

Dział etnografii gromadzi, eksponuje i opracowuje zabytki związane z kulturą i sztuką ludową. Szczególnym przedmiotem zainteresowania działu jest kultura ludowa ziemi głubczyckiej. Trzon zbiorów stanowią przedmioty darowane przez mieszkańców powiatu głubczyckiego lub ich potomków obecnie mieszkających w innych rejonach kraju.

Znajdują się tu przedmioty codziennego użytku, stroje, sprzęty gospodarstwa domowego oraz narzędzia związane z uprawą roli. Dział posiada także zbiór przedmiotów przywiezionych przez repatriantów z terenów wschodnich. Zbiory prezentowane są na stałej ekspozycji. Obejrzeć można m.in. wystawę sprzętów rolniczych ukazuje dawne metody uprawy roli i zbioru plonów

Kierownik działu dr Barbara Piechaczek
e-mail: sekretariat@muzeum-glubczyce.pl


Dział Edukacji

Dział edukacji zajmuje się prowadzeniem lekcji muzealnych, pomocą w organizowaniu wystaw, przygotowywaniem materiałów edukacyjnych. Gromadzi materiały edukacyjne oraz materiały pomocnicze w postaci np. kopii fotografii i dokumentów.

Kierownik działu Izabela Szter
e-mail: archeologia@muzeum-glubczyce.pl


Dział Archeologii:

Dział archeologii istnieje od momentu otwarcia placówki w odbudowanym ratuszu czyli od 2008 roku. Pierwsze zabytki pochodzą z przypadkowych znalezisk z terenu powiatu głubczyckiego oraz z badań archeologicznych przeprowadzonych podczas odbudowy Ratusza w Głubczycach.

W 2009 r. głubczyckie muzeum podjęło starania zinwentaryzowania zabytków archeologicznych pochodzących z dawnego muzeum w Głubczycach (zabytki z lat 1925 – 1942 pozyskane na terenie ziemi głubczyckiej), które obecnie są własnością Muzeum w Raciborzu. W 2010 r. za zgodą dyrekcji Muzeum w Raciborzu oraz z pomocą pracowników działu archeologii tegoż muzeum, zabytki te zinwentaryzowano i dużą część z nich wypożyczono na długoterminowy depozyt. Obecnie stanowią one kluczową część stałej ekspozycji archeologicznej. 

Wiosną 2012 r. muzeum zrealizowało projekt pt. „Dziedzictwo Kultury Ziemi Głubczyckiej – Spotkania z Archeologią, w ramach którego przeprowadzono lekcje archeologicznych w kilku wiejskich szkołach powiatu głubczyckiego. W trakcie zajęć przedstawiony został zarys archeologii regionu w formie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, a dzieci i młodzież mogły zapoznać się z zabytkami archeologicznymi.

Od lipca do września 2012 roku muzeum przeprowadziło ratownicze badania archeologiczne Bramy Grobnickiej, w trakcie których odkryto kamienne relikty murów założenia bramnego oraz ruchomy materiał zabytkowy w postaci głównie fragmentów naczyń z czasów średniowiecza i nowożytności (Ok. 1000 fragmentów ceramiki z okresu XIII/XIV – XVIII w.). Odkryte relikty zostały częściowo odbudowane i można je podziwiać w formie trwałej ruiny.

Dział archeologii zajmuje się również sprawowaniem opieki nad stanowiskami archeologicznymi znajdującymi się na terenie podległym muzeum.

Oferujemy także lekcje muzealne o tematyce archeologicznej.

Kierownik działów Izabela Szter
e-mail: archeologia@muzeum-glubczyce.pl


Dział Historii

Dział gromadzi szeroko rozumiane zabytki historyczne związane głównie z regionem głubczyckim oraz Śląskiem. W jego skład wchodzą m.in. dokumenty, banknoty, monety, militaria, pocztówki. W dziale historycznym znajduje się bogaty zbiór militariów z okresu II Wojny Światowej pochodzących głównie z miejsc w powiecie głubczyckim, w których przechodził front

i toczyły się nasilone walki. Zabytki te zostały pozyskane przez członków Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej poprzez poszukiwań w terenie. W 2013 r. muzeum nabyło kolekcję 173 pocztówek przedstawiających miasta i wsie powiatu głubczyckiego z okresu od końca XIX w. do 1945 r.

Jednym z najważniejszych eksponatów w naszym muzeum jest kopia odnalezionej w 2002 r. Księgi Praw Miejskich Głubczyc z 1421 r. (oryginał księgi znajduje się w Archiwum Państwowym w Opolu).

Kierownik działów Izabela Szter
e-mail: archeologia@muzeum-glubczyce.pl


Dział Sztuki

Dział sztuki w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej gromadzi, eksponuje i opracowuje dzieła sztuk plastycznych z zakresu malarstwa, grafiki i rzeźby oraz rzemiosła artystycznego. Trzon zbiorów stanowią zabytki sztuki lokalnej dawnej oraz współczesnej. Do najcenniejszych zabytków należy miedzioryt kolorowany F.B. Wernera przedstawiający widok miasta Głubczyce z lat między 1732-1752.

Od 2008 r. co rok w czerwcu lub lipcu w Głubczycach organizowany jest plener malarski artystów z Krakowa, którzy prowadzą także warsztaty dla młodzieży. Prace są następnie eksponowane na wystawie poplenerowej w muzeum.

Kierownik działu dr Barbara Piechaczek
e-mail: dyrektor@muzeum-glubczyce.pl

Skip to content