48-100, Głubczyce, Rynek 1
+48(77)4850193
sekretariat@muzeum-glubczyce.pl

Historia Muzeum

Historia Muzeum

Pierwsze muzeum w Głubczycach Muzeum Miasta i Powiatu Głubczyckiego powołano w 1910r. i znajdowało się na piętrze dawnego gimnazjum przy klasztorze o.o. Franciszkanów. W obawie przed działaniami wojennymi w 1916r. zbiory zabezpieczono w Nysie. Do Głubczyc powróciły one dopiero  w 1922r. W zbiorach znajdowały się mapy, obrazy, kolekcja złotych monet, starodruki, Kodeks Praw Miejskich z 1421r., dokumenty, zabytki archeologiczne, broń, przedmioty użytku codziennego, itp. 

Po II wojnie światowej część zbiorów została rozgrabiona, to co pozostało, tu nie znamy dokumentów ich przekazania, znalazło schronienie w pobliskich muzeach, m.in. w Raciborzu i Opolu. Jak przedstawiają się dzieje naszego muzeum? W 2001 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głubczycach szkolną Izbę Tradycji przekształcono w Szkolne Muzeum, które w 2001r. uzyskało statut zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej przeniesiono do obecnej siedziby, odbudowanego ratusza, we wrześniu 2008 r.

Skip to content