48-100, Głubczyce, Rynek 1
+48(77)4850193
sekretariat@muzeum-glubczyce.pl

Dział Etnografii

Dział Etnografii

Żarna

Nr katalogowy: MG/E/81

Sprzed 1945 r., Kresy II RP

Majdan Pieniacki, pow. Brody, woj. Tarnopol

Skrzynia posażna

Nr katalogowy: MG/E/310

1793 r., Dolny Śląsk, drewno polichromowane

Talerz ozdobny, sprzed 1945 r.

Nr katalogowy: MG/E/387

Zdobiony ornamentem huculskim. Pochodzi z przydomowego warsztatu garncarskiego państwa Józefa i Katarzyny Tabacharniuk z Pistynia (Kresy II RP). Po wojnie zostali przesiedleni do Opawicy, a ich syn kontynuował rodzinną tradycje w Raciborzu.

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z XIX w.

Nr katalogowy: MG/E/405

Obraz został znaleziony na strychu w Klisinie. Wykonany w popularnej dawniej technice plastycznej collage: aplikacje na perforowanym papierze, postacie z celuloidu oraz zasuszone kwiaty i liście paproci.

Obraz Chrystusa w Ogrójcu z XIX w.

Nr katalogowy: MG/E/406

Obraz został znaleziony na strychu w Klisinie. Wykonany w popularnej dawniej technice plastycznej collage: aplikacje na perforowanym papierze, postacie z celuloidu oraz zasuszone kwiaty i liście paproci.

Skip to content